Ochrona danych


Odpowiedzialny za zawartość strony
Andrea Drescher
c/o COCENTER
Koppoldstr. 1
86551 Aichach
kontakt@mehr-wissen.infoKierunek podstawowy
Strona internetowa zawiera informacje na temat traktatu WHO w sprawie pandemii oraz IHR i jest skierowana do wszystkich zainteresowanych stron. Korzystanie z niej jest bezpłatne i nie ma celu komercyjnego.

Treść informacji
Informacje na tej stronie mogą być zmieniane, usuwane lub uzupełniane bez wcześniejszego powiadomienia. Autor nie może zatem zagwarantować poprawności, kompletności, jakości ani aktualności udostępnionych informacji. Pomimo najwyższej możliwej staranności nie można wykluczyć, że od czasu do czasu mogą wystąpić błędy i pomyłki. W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt.

Oświadczenie o ochronie danych
Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas kwestią szczególnej troski. W związku z tym przetwarzamy dane wyłącznie na podstawie przepisów prawnych (DSGVO, TKG 2003). W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej.

Informujemy naszych odwiedzających, że nie uzyskujemy żadnych informacji o naszych odwiedzających, z wyjątkiem śledzenia dostępu i odpowiedzi na ankiety. Na tej stronie internetowej nie są gromadzone żadne dane osobowe, ponieważ nie są używane żadne pliki cookie, Google Analytics ani inne narzędzia zewnętrzne.

Zbieranie ogólnych danych dostępu
Zbieramy szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone są następujące dane:
adres protokołu internetowego (adres IP)
data i godzina dostępu do strony internetowej
dokładna podstrona, do której uzyskano dostęp na naszej stronie internetowej
strona internetowa, z której uzyskano dostęp do naszej witryny (tzw. odsyłacz)
używana przeglądarka i jej wersja
oraz system operacyjny używany do uzyskania dostępu.

Wyżej wymienione dane są przetwarzane przez nas w następujących celach:
zapewnienie płynnego połączenia ze stroną internetową
aby zoptymalizować zawartość naszej strony internetowej dla użytkownika
oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Te punkty leżą w uzasadnionym interesie użytkownika i naszym.

Podczas udziału w ankiecie odpowiedzi udzielone przez użytkownika są przechowywane niezależnie od osoby i wpływają do ogólnych statystyk.

W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat osoby użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Okres przechowywania plików dziennika wynosi jeden rok.

Prawa użytkownika
Użytkownikowi zasadniczo przysługuje prawo do informacji, sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, odwołania i sprzeciwu wobec przetwarzania. Żadne dane osobowe nie są jednak przechowywane.

Więcej informacji na temat przysługujących użytkownikowi praw można znaleźć m.in. na stronie internetowej Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej.

Oferowane informacje zawierają linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których prowadzą linki. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania.

Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

 

Strona główna