News (2024-04-22)
 

Ako je mnogo ljudi obaviješteno o nepravdi, odgovorni je više ne mogu tajno provoditi!


Jeste li primili letak Tko je SZO/WHO? Jeste li bili upoznati sa sadržajem? Ili ste slučajno naišli na ovu web stranicu? Evo deset ključnih pitanja s kojima se suočavamo s Ugovorom Svjetske zdravstvene organizacije o pandemiji i izmijenjenim Međunarodnim zdravstvenim propisima (MZP/IHR). Za svaku temu postoje dodatne informacije s izvorima pod Pojedinostima. Osim toga, pronaćićete puno drugih informacija kao i konkretne prijedloge o tome što možete učiniti da se obranite od toga.

Našom kratkom anketom želimo steći prvi dojam koliko je stanovništvo informirano o tome što očekivati. Ispunjavanjem ankete saznat ćete koliko ste bili informirani u usporedbi s drugima. Da bi se vidjeli rezultati potrebno je odgovoriti na sva pitanja.


(1) ANKETA: JESTE LI ZNALI DA...

1
... će Svjetska zdravstvena organizacija (SZO/WHO) intervenirati izravno u vaš život u slučaju hitne zdravstvene situacije u budućnosti i tako zaobići našu vladavinu prava?
Da
 
Ne

SZO/WHO radi sa svojim donatorima na sporazumu o pandemiji i amandmanu na Međunarodne zdravstvene propise (MZP/IHR). Planira skup pravila koji se sastoji od dva stupa: izmjene i dopune postojećih međunarodnih zdravstvenih propisa njemačkim međunarodnim zdravstvenim propisima i uspostavljanje novog ugovora o pandemiji.

1. Prilagodba Međunarodnih zdravstvenih propisa:
Članak po članak Kompilacija predloženih izmjena i dopuna Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.) dostavljenih u skladu s odlukom WHA75(9) (2022.)
Drugi sastanak radne skupine o izmjenama i dopunama međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.) A/WGIHR/ 2/5, 4. točka privremenog dnevnog reda, 6. veljače 2023

2. Ugovor o pandemiji
pocetni nacrt 1.2.2023
Nacrt svibanj 2023
Aktualni nacrt 2.6.2023
Aktualni nacrt 16.10.2023
Aktualni nacrt 30.10.2023

2
... čelnik SZO-e/WHO-a će vam ubuduće moći govoriti što morate raditi, gdje smijete boraviti i koje farmaceutske proizvode morate plaćati i uzimati?
Da
 
Ne

Kada se dogodi globalna zdravstvena hitnost, glavni direktor SZO-e/WHO-a sam kaže (čl. 12 Z1 MZP/IHR) i to ne prestaje dok glavni direktor to ne želi.

U svom izvješću od 6. veljače 2023. o članku 2005., Radna skupina za proširenje MZP-i (IHR-a) 12 vrlo jasno navodi: "Članak stavlja naglasak na konzultacije s državnom strankom na čijem se teritoriju događaj dogodio i obvezu direktora- General traži stajališta Odbora za hitna pitanja, a također navodi da konačna odluka o donošenju odluke o javnozdravstvenim hitnim stanjem od medjunarodnog znacaja (PHEIC-Public Health Emergency of International Concern) ostaje na glavnom direktoru".

U slučaju PHEIC-a, glavni direktor konzultirat će se s državama i Odborom za hitna stanja, ali konačna odluka o proglašenju PHEIC-a ostaje na jednoj osobi: glavnom direktoru.

3
... Ne možete se obraniti od toga jer ne postoji službeno tijelo koje vas podržava – ni kod nas ni kod SZO-e/WHO-a?
Da
 
Ne

Prema novim ugovorima, nitko se ne može žaliti na odluku glavnog direktora. Teško je dokazati nešto čega nema u ugovorima.

Temeljna prava su u biti obrambena prava ljudi protiv države. Njime se možemo obraniti od nasrtaja države. Ugovorom o pandemiji i MZP-i/IHR-a, naši izabrani predstavnici preuzimaju obveze u naše ime, kojih se moramo pridržavati. Nema prava na obranu od napada SZO-e/WHO-a, za što su ovlastili naše izabrane predstavnike.

4
... naša će vlada morati ispuniti zahtjeve SZO-e/WHO-a (lockdown, cijepljenja itd.) u budućnosti?
Da
 
Ne

Naša zemlja mora poštovati propise Svjetske zdravstvene organizacije potkopavajući vladavinu prava. Članci 13A i 42 MPZ-i/IHR-a lišili su ovlasti državačlanica u slučaju PHEIC-a.

Stavak 1. novog članka 13A glasi: "Države stranke priznaju SZO/WHO kao tijelo za usmjeravanje i koordinaciju međunarodnog javnozdravstvenog odgovora tijekom javnozdravstvene hitne situacije od međunarodnog značaja i obvezuju se slijediti preporuke SZO-e/WHO-a u svom međunarodnom javnozdravstvenom odgovoru. Njemačke Državne stranke priznaju SZO kao vodeće i koordinirajuće tijelo za međunarodni javnozdravstveni odgovor na javnozdravstvene hitne situacije od međunarodnog značaja i obvezuju se slijediti preporuke SZO-e/WHO-a u svom međunarodnom javnozdravstvenom odgovoru."

Dakle, ovdje imamo, s jedne strane, bjanko priznanje ovlasti SZO-e/WHO-a u slučaju PHEIC-a, kao i bjanko obvezu poštivanja "preporuka". Tako je jednostavno preporuke pretvoriti u naredbe.

Članak 42. MZP-i/IHR-a precizira da se sve "preporuke" moraju provesti "bez odgode" - "moraju biti započete i dovršene bez odgode".

"Članci 15. i 16. MZP/IHR razlikuju "privremene preporuke (PHEIC)" i "trajne preporuke".

5
... da naši političari nemaju aktivan utjecaj na to tko će vam što naputiti?
Da
 
Ne

Dok međunarodne korporacije, lobisti, zaklade i Komisija EU pregovaraju o ugovorima zajedno sa SZO-e/WHO-a, nacionalne vlade čekaju da provedu ono što su drugi odlučili.

O reformi Međunarodnih zdravstvenih propisa, između ostalog, može se pročitati u kratkoj vijesti njemačkog Bundestaga 29.06.2023.: „Pregovarački mandat za izmjene i dopune MZP-i/IHR-a prenesen je sa državačlanica EU na Europsku komisiju za učinkovito povezivanje europskih interesa. Pregovore radnih skupina na terenu pratilo bi osoblje iz Stalne misije Njemačke pri Ujedinjenim narodima."

U ]odgovoru (20/7438) Savezne vlade na manje pitanje (20/7142) zastupničkog kluba AfD-a, onda se na stranici 3 može pročitati:

Pitanje: Je li Savezna vlada podnijela prijedloge za izmjene i dopune MZP-i/IHR-a u svoje ime i/ili u suradnji s drugim skupinama ili institucijama ili državama, i ako jest, koje i koji prijedlozi dolaze isključivo od Savezne vlade, a ako ne, zašto ne?

Odgovor: Pregovarački mandat za izmjene i dopune Međunarodnih zdravstvenih propisa prenesen je na Komisiju Europske unije (EU). Europska komisija radila je sa svim državamačlanicama EU-a na izradi i podnošenju vlastitih prijedloga za izmjene i dopune. Predložene izmjene i dopune Europske unije javno su dostupne na internetu (www.eeas.europ a.eu/delegations/un-geneva/who-pandemic-agreementihr-negotiations-related-d ocuments_en?s=62 pod "2nd Amendments to International Zdravstveni propisi").

6
... SZO/WHO može birati koje će proizvode koristiti na temelju novih ugovora? Konkurentski proizvodi drugih proizvođača i zemalja se ne kupuju.
Da
 
Ne

U kontekstu hitne zdravstvene situacije ukida se slobodno tržišno natjecanje. SZO/WHO tako ima izravan utjecaj na gospodarstvo.

Novi Art 13A ima sve. U stavcima 2-5, SZO-e/WHO-a se daju odriješene ruke za planove raspodjele za zdravstvene proizvode. U tu svrhu, SZO-e/WHO-a bi trebalo biti dopušteno da diktira država clanica mačlanicama koji se zdravstveni proizvodi moraju proizvoditi na njihovom teritoriju i u kojoj mjeri, te kako će se ti proizvodi distribuirati.

7
... ni mi građani ni naše vlade ne možemo birati glavnog direktora SZO-e/WHO-a niti utjecati na projekte i ciljeve?
Da
 
Ne

Ciljevi SZO-e/WHO-a određeni su namjenskim doprinosima, koji čine 80% proračuna SZO-e/WHO-a. Donatori, često investitori, tako određuju rad SZO-e/WHO-a. "Njemačka je treći najveći dobrovoljni donator SZO-e/WHO-a, sa 1716 milijuna dolara u posebno namjenjenim doprinosima i 260 milijuna dolara u tematskim doprinosima."
TAGESSPIEGEL: Tko odlučuje o čemu se SZO/WHO brine?

8
... političari će vjerovjatno jednako bespogovorno potvrditi i konačne propise, jer već sadavećsada ne pregovaraju u interesu građana?
Da
 
Ne

Naši političari glasat će o IHR-u i sporazumu o pandemiji na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini u svibnju 2024. IHR će automatski stupiti na snagu godinu dana kasnije, osim ako naša zemlja ne uloži veto. Sporazum o pandemiji mora se provesti u roku od 1,5 godine.

1. MZP/IHR:Amandmani na Međunarodne zdravstvene propise, WHA75.12 "Razdoblje predviđeno u provedbi članka 22. Ustava SZO-e/WHO-a za odbijanje ili rezervu na ove propise bit će 18 mjeseci od datuma obavijesti od strane Glavnog direktora o usvajanju ovih Pravilnika od strane Zdravstvene skupštine. Svako odbijanje ili rezerva primljena od strane Glavnog direktora nakon isteka tog roka neće imati učinka."
Sedamdeset peta Svjetska zdravstvena skupština WHA75.12, točka dnevnog reda 16.2, 28. svibnja 2022.

2. Pandemijski ugovor:18 mjeseci prema čl. 19 Ustava Svjetske zdravstvene organizacije: "Svaka država članica obvezuje se poduzeti korake za prihvaćanje takvog ugovora ili sporazuma u roku od 18 mjeseci od usvajanja ugovora ili sporazuma od strane Zdravstvene skupštine."
Ustav Svjetske zdravstvene organizacije

9
... Vaša sloboda putovanja u budućnosti ovisit će o trenutnim zahtjevima SZO-e/WHO-a, jer on može odrediti smiju li i gdje građani putovati?
Da
 
Ne

Europska komisija i SZO/WHO dogovorili su globalni zdravstveni certifikat kojiće, kao i COVID certifikat, odrediti mogućnosti putovanja. EU digitalni COVID certifikat postat će globalni digitalni zdravstveni certifikat.
Globalni digitalni zdravstveni certifikat – Vijeće usvaja preporuke

10
... SZO/WHO propisuje što smijete učiti i raspravljati s drugima, budući da se ustavom zajamčena sloboda tiska i sloboda izražavanja treba suspendirati?
Da
 
Ne

WHO informacije izjednačava s pandemijama ("infodemijom"), koje treba kontrolirati.

Umjetnost. 1 Z. 1 lit. b SZO/WHO CA+ „‚infodemija‘ znači previše informacija, uključujući lažne ili obmanjujuće informacije, u digitalnom i fizičkom okruženju tijekom izbijanja bolesti...“
SZO/WHO želiSZO/WHOželi spriječiti ne samo „lažne informacije“, veći „previše informacija“.

Umjetnost. 18 Z. 1 lit. b SZO/WHO CA+ „[U tom smislu, svaka stranka će:] provoditi redoviti dopir do zajednice, društveno slušanje i periodične analize i konzultacije s organizacijama civilnog društva i medijskim kućama kako bi se identificirala prevalencija i profili dezinformacija, štoće doprinijeti dizajnu strategije komunikacije i slanja poruka javnosti za suzbijanje dezinformacija, dezinformacija i lažnih vijesti, čime se jača povjerenje javnosti i promiče pridržavanje javnozdravstvenih i socijalnih mjera;“
Kako bi se među stanovništvom stvorilo povjerenje u javnozdravstvene i socijalne mjere, države članicedržavečlanice su suprotstaviti se svakom obliku "lažnih informacija". SZO/WHO si tako uzima slobodu da se bori ili ima SZO/WHO si tako uzima slobodu da se bori ili da se bori protiv kontradiktornih mišljenja.

Osim pandemijskog ugovora, planirane izmjene IHR-a zahtijevaju i kontrolu informacija. Članci 44. i 53.A planiranog IHR-a propisuju da se države ugovornice trebaju međusobno podržavati u suzbijanju "lažnih i nepouzdanih" informacija. Ovlasti za tumačenje što je ispravno, a što pogrešno treba se tumačiti zajedno s Ugovorom o pandemiji. IHR se također treba boriti protiv informacija koje su u suprotnosti s razumijevanjem WHO-a.

Članak 44. stavak 1. točka (h) "[Države stranke obvezuju se međusobno surađivati ​​i pomagati ..]
u suzbijanju širenja lažnih i nevjerodostojnih informacija o javnozdravstvenim događanjima, preventivnim i protuepidemijskim mjerama i aktivnostima u medijima, društvenim mrežama i drugim načinima širenja takvih informacija"

Članak 44(2)(e) "[WHO će surađivati ​​s državama strankama i odmah im pomagati u:]
suzbijanje širenja lažnih i nevjerodostojnih informacija o javnozdravstvenim događanjima, preventivnim i protuepidemijskim mjerama i aktivnostima u medijima, društvenim mrežama i drugim načinima širenja takvih informacija;«

Umjetnost. Clanak 53A53A lit. c "[Države stranke će osnovati Odbor za provedbu, koji se sastoji od svih država stranaka koje se sastaju jednom godišnje, a koji će biti odgovoran za:]
Promicati međunarodnu suradnju i pomoć u rješavanju zabrinutosti SZO-e/WHO-a i država stranaka u vezi s provedbom i poštivanjem obveza prema ovim Uredbama u skladu s člankom 44

 

Nakon slanja, vidjet ćete rezultate ankete.

 

REZULTATI

Broj sudionika:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Da Ne
 
  
  Vaše vlastite informacije

 

Sada ste i vi obaviješteni o novom ugovoru o pandemiji i izmijenjenim međunarodnim zdravstvenim propisima. Pomozite da ga odgovorni više tajno ne provode!(2) SEDAM NAČINA AKCIJE ZA VAS

1.  Informirajte se sveobuhvatno kako biste se mogli suprotstaviti raspravama
2.  Ispišite, kopirajte i distribuirajte letak koji vodi do ove stranice
3.  Obavijestite prijatelje i poznanike
4.  Obavijestite političare u svojoj izbornoj jedinici
5.  Potpišite aktualne peticije za referendum
6.  Usredotočite se na temu na događajima i demonstracijama
7.  Provedite plakatne kampanje u svojoj regiji


(3) DODATNI ČLANCI I PREDAVANJA – njemački

1.  Odvjetnici za temeljna prava – Odvjetnici za prosvjetljenje u Austriji:
Kako SZO/WHO lišava ovlasti parlamenta i građana putem Ugovora o pandemiji i međunarodnih zdravstvenih propisa
2.  Multipolar: Što stoji iza sporazuma o pandemiji?
3.  Norbert Häring: Novi nacrt Ugovora o pandemiji Svjetske zdravstvene organizacije otvara put istraživanju biološkog oružja
4.  Norbert Häring: S Ugovorom SZO/WHO o pandemiji u autoritarni transhumanizam
5.  Norbert Häring: Imamo priznanje da se odobrenje SZO odnosi na ograničenja slobode
6.  Savezna demokratska unija: Ugovor SZO-e/WHO-a o pandemiji – vuk u janjećoj koži?
7.  Odvjetnici za temeljna prava – Odvjetnici za prosvjetiteljstvo u Austriji: Poštovani vijećniče,što se događa?
8.  PB uživo s Tobiasom Gallom: SZO/WHO – Korporativna diktatura u ime zdravlja?
9.  MWGFD Što SZO/WHO zeliseli
10.  Mag. Dr.iur. Silvia Behrendt: SZO/WHO brine? Nazire se svjetska diktatura
11.  Tiskovna konferencija u Kölnu: Ne sporazumu SZO-e/WHO-a o pandemiji
12.  Youtube intervju s prof. Geistlinerom: Ugovor SZO-e/WHO-a o pandemiji: Dolazi li zdravstvena diktatura?
13.  Pro Menscheit: Sažetak svih poznatih inicijativa o ugovoru Svjetske zdravstvene organizacije o pandemiji i MZP-i/IHR-a
14.  Za Austrijance: MFG peticija za referendum
15.  Documentazione da a cunferenza di stampa Pro Svizzera: U pattu di l'OMS elimina a sovranità svizzera
16.  Zukunft CH: Ukida li SZO/WHO ljudska prava?


4) LETCI ZA PREUZIMANJE I DISTRIBUCIJU

Letak ove stranice
Letak ove stranice – u isplativijem formatu A5
Letak ove stranice za lijene čitatelje
Letak ove stranice za lijene čitatelje - u jeftinijem A5 formatu
Letak Aletheje
Letak MWGFD i Doctors for Enlightenment


Ako je većina ljudi informirana o ovom razvoju događaja, ova moguća diktatura SZO-e/WHO-a će biti gotova prije nego što je počela.


Hvala vam na aktivnoj podršci!

@ Kontakt

NewsImpresumPolitika privatnosti