News (2024-04-22)
 

Ko je o krivici obveščenih veliko ljudi, je odgovorni ne morejo več izvajati na skrivaj!


Ste prejeli letak Who is WHO? Ali ste bili seznanjeni z vsebino? Ste morda na spletno stran naleteli po naključju? Na njej boste našli deset bistvenih tem, ki se nam pretijo preko pandemske pogodbe SZO in spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (MZP). Za vsako temo boste v rubriki Podrobnosti našli dodatne informacije z viri. Poleg tega boste našli veliko dodatnih informacij ter konkretne predloge, kaj lahko storite, da bi se pred njimi zaščitili.

Z našo kratko anketo si želimo ustvariti vtis o tem, kako dobro je prebivalstvo obveščeno o tem, kaj se nam obeta. Če boste sodelovali v raziskavi, boste izvedeli, kako dobro ste bili obveščeni v primerjavi z drugimi. Za prikaz rezultatov je treba odgovoriti na vsa vprašanja.

(1) ANKETA: ALI STE VEDELI, DA ...

1
... bo Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v prihodnje v primeru izrednih zdravstvenih razmer neposredno posegala v vaše življenje in tako prevladala nad našo pravno državo.
Ja
 
Ne

Svetovna zdravstvena organizacija skupaj s svojimi donatorji pripravlja pandemično pogodbo in spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR). Načrtuje sklop predpisov, ki ga sestavljata dva stebra: Sprememba obstoječega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika in oblikovanje nove pandemične pogodbe.

1. Spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR)
Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022)
Second meeting of the working group on amendments to the international health, regulations (2005) A/WGIHR/2/5, Provisional agenda item 4, 6 February 2023

2. Pandemična pogodba
Zero-Draft z dne 1.2.2023
Osnutek maj 2023
Aktualni osnutek z dne 2.6.2023
Aktualni osnutek z dne 16.10.2023
Aktualni osnutek z dne 30.10.2023

2
... vam lahko v prihodnosti generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije pove, kaj morate storiti, kje se smete nahajati in katere farmacevtske izdelke morate kupiti in jemati?
Ja
 
Ne

Generalni direktor SZO sam odloča, kdaj pride do globalnih izrednih zdravstvenih razmer (člen 12, vrstica 1 IHR), ki se končajo šele, ko tako odloči generalni direktor.

V svojem poročilu z dne 6. februarja 2023 delovna skupina za razširitev IHR 2005 v členu 12 jasno navaja: "The Article places emphasis on consultation with the State Party in whose territory the event occurs, and the obligation of the Director-General to seek the views of an Emergency Committee, while also stating that the ultimate decision to make the determination of a PHEIC remains with the Director-General".

Generalni direktor se v primeru PHEIC posvetuje z državami in odborom za izredne razmere, vendar končno odločitev o razglasitvi PHEIC sprejme ena oseba: generalni direktor.

3
... se ne morete braniti pred tem, ker ni uradnega organa, ki bi vas podprl - niti v naši državi niti pri SZO?
Ja
 
Ne

Na podlagi nove pogodbe odločitve generalnega direktorja ne more nihče izpodbijati. Težko je dokazati nekaj, česar ni v pogodbi.

Temeljne pravice v bistvu ščitijo ljudi pred državo. Z njimi se lahko branimo pred posegi države. S pandemično pogodbo in Mednarodnim zdravstvenim pravilnikom naši izvoljeni predstavniki v našem imenu prevzemajo obveznosti, ki jih moramo spoštovati. Pravice do zaščite pred posegi SZO, za katere so pooblastili naše izvoljene predstavnike, ne obstajajo.

4
... mora naša vlada v prihodnosti izpolnjevati zahteve SZO (lockdowni, cepljenje itd.)?
Ja
 
Ne

Naša država mora izpolnjevati predpise Svetovne zdravstvene organizacije in pri tem spodkopava strukture pravne države. Člena 13A in 42 Mednarodnega zdravstvenega pravilnika državam članicam odvzemata pooblastila v primeru PHEIC.

Prvi odstavek novega člena 13A se glasi: "States Parties recognize WHO as the guidance and coordinating authority of international public health response during public health Emergency of International Concern and undertake to follow WHO’s recommendations in their international public health response".

Tako imamo na eni strani brezpogojno priznanje pristojnosti SZO v primeru PHEIC in brezpogojno obveznost upoštevanja "priporočil". Tako enostavno iz priporočil nastanejo ukazi.

V 42. členu IHR je določeno, da je treba vsa "priporočila" izvajati "brez odlašanja" - "shall be initiated and completed without delay".

Člena 15 in 16 IHR razlikujeta med "temporary recommendations” (PHEIC)" in "permanent recommendations", torej med začasnimi in trajnimi priporočili (PHEIC).

5
... da naši politiki nimajo dejavnega vpliva na to, kdo jim bo kaj narekoval?
Ja
 
Ne

Medtem ko se mednarodne korporacije, lobisti, fundacije in Komisija EU skupaj s SZO pogajajo o pogodbah, nacionalne vlade čakajo na to, da bodo izvedle odločtve drugih.

O reformi Mednarodnega zdravstvenega pravilnika lahko med drugim preberemo v kratki novici nemškega Bundestaga z dne 29. junija 2023: "Pogajalski mandat za spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika so države članice EU prenesle na Komisijo EU zaradi učinkovitega združevanja evropskih interesov. Pogajanja delovnih skupin naj bi na kraju samem spremljalo osebje stalnega predstavništva Nemčije pri Združenih narodih."

V odgovoru (20/7438) zvezne vlade na manjše poslansko vprašanje (20/7142) poslanske skupine AfD lahko na strani 3 preberemo:

Vprašanje: Ali je zvezna vlada v svojem imenu in/ali v sodelovanju z drugimi skupinami, institucijami ali deželami predložila predloge za spremembo Mednarodnega zdravstvenega pravilnika, in če da, katere, in kateri predlogi prihajajo izključno od zvezne vlade, in če ne, zakaj ne?

Odgovor: Pogajalski mandat za spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika je bil prenesen na Komisijo Evropske unije (EU). Komisija EU je skupaj z vsemi državami članicami EU pripravila in predložila svoje predloge sprememb. Predlagane spremembe Evropske unije so javno dostopne na spletu (www.eeas.europ a.eu/delegations/un-geneva/who-pandemic-agreement-its-negotiations-related-documents_en?s=62 pod "2. Amendments to the International Health Regulations“)..

6
... lahko WHO na podlagi novih pogodb izbere, katere izdelke bo uporabljala? Konkurenčnih izdelkov drugih proizvajalcev in držav se ne moglo kupiti.
Ja
 
Ne

V izrednih zdravstvenih razmerah je tržna konkurenca odpravljena. Tako svetovna zdravstvena organizacija neposredno vpliva na gospodarstvo.

Novi člen 13A pove vse. V odstavkih 2-5 je določeno, da ima SZO proste roke pri načrtih dodeljevanja zdravstvenih proizvodov. Poleg tega bi lahko SZO državam članicam narekovala, katere zdravstvene proizvode je treba proizvesti na njihovem ozemlju in v kakšnih količinah ter kako naj se ti proizvodi razdelijo.

7
... niti državljani niti naše vlade ne moremo izvoliti generalnega direktorja SZO ali vplivati na njene projekte in cilje?
Ja
 
Ne

Cilji SZO so odvisni od namenskih sredstev, ki predstavljajo 80 % proračuna SZO. Tako donatorji, pogosto vlagatelji, določajo delo SZO. "Nemčija je tretja največja prostovoljna donatorica SZO s 1716 milijoni ameriških dolarjev posebnih namenskih sredstev in 260 milijoni ameriških dolarjev tematsko namenskih sredstev."
TAGESSPIEGEL: Kdo odloča o tem, za kaj skrbi SZO?

8
... bodo politiki verjetno prav tako brez pomislekov potrdili končne predpise, saj se že zdaj ne pogajajo v interesu državljanov?
Ja
 
Ne

Naši politiki bodo maja 2024 na Generalni skupščini SZO glasovali o Mednarodnem zdravstvenem pravilniku in pandemični pogodbi. MZP bo avtomatično začel veljati eno leto po tem, če naša država nanje ne bo vložila veta. Pandemična pogodba pa se mora začeti izvajati čez 1,5 leta.

1. IHR: Amendments to the International Health Regulations, WHA75.12 „The period provided in execution of Article 22 of the Constitution of WHO for rejection of, or reservation to, these Regulations shall be 18 months from the date of the notification by the Director-General of the adoption of these Regulations by the Health Assembly. Any rejection or reservation received by the Director-General after the expiry of that period shall have no effect.“
Seventy-fifth World Health Assembly WHA75.12, Agenda item 16.2, 28 May 2022

2. Pandemična pogodba: 18 mesecev v skladu s členom 19 Ustave Svetovne zdravstvene organizacije: "Vsaka država članica se zaveže, da bo sprejela ustrezne ukrepe za sprejetje pogodbe ali sporazuma v 18 mesecih po tem, ko ga je sprejela Generalna skupščina SZO."
Ustava SZO

9
... bo vaša potovanja v prihodnosti odvisna od trenutnih smernic Svetovne zdravstvene organizacije, saj lahko ta določi, ali in kam lahko državljani potujejo?
Ja
 
Ne

Evropska komisija in SZO sta se dogovorili o globalnem zdravstvenem spričevalu, ki bo tako kot spričevalo COVID določalo možnosti potovanja. Digitalno potrdilo COVID Evropske unije bo postalo globalno digitalno zdravstveno potrdilo.
Globalno digitalno zdravstveno spričevalo - Svet sprejel priporočila

10
... WHO določa, kaj laho izveste in o čem se smete pogovarjati z drugimi, saj naj bi bila ustavno zagotovljena svoboda tiska in svoboda izražanja ukinjena?
Ja
 
Ne

SZO enači informacije s pandemijami ("Infodemic"), ki jih je treba nadzorovati.

Art. 1 Z. 1 lit. b WHO CA+ „‚infodemic‘ means too much information, including false or misleading information, in digital and physical environments during a disease outbreak ...“
Svetovna zdravstvena organizacija želi preprečiti ne le "napačne informacije", temveč tudi "preveč informacij".

Art. 18 Z. 1 lit. b WHO CA+ „[In that regard, each Party shall:] conduct regular community outreach, social listening, and periodic analysis and consultations with civil society organizations and media outlets in order to identify the prevalence and profiles of misinformation, which will contribute to design communications and messaging strategies for the public to counteract misinformation, disinformation and false news, thereby strengthening public trust and promoting adherence to public health and social measures;“
Da bi med prebivalstvom ustvarili zaupanje v javnozdravstvene in socialne ukrepe, se morajo države članice boriti proti vsem oblikam "lažnih informacij". SZO si tako dovoli, da se bori proti nasprotujočim si mnenjem ali da za to pooblasti druge.

Poleg pandemične pogodbe tudi načrtovane spremembe IHR zahtevajo nadzor nad informacijami. V predlaganih členih 44 in 53A MZP je določeno, da si države pogodbenice medsebojno pomagajo pri preprečevanju "lažnih in nezanesljivih" informacij. Pristojnost za razlago, kaj se šteje za pravilno in kaj za nepravilno, je treba brati v povezavi s pandemično pogodbo. Informacije, ki so v nasprotju z razumevanjem Svetovne zdravstvene organizacije, je treba odpraviti tudi v okviru IHR.

Art. 44 Abs. 1 lit. h "[States Parties shall undertake to collaborate with and assist each other .. ]
in countering the dissemination of false and unreliable information about public health events, preventive and anti-epidemic measures and activities in the media, social networks and other ways of disseminating such information"

Art. 44 Abs. 2 lit. e "[WHO shall collaborate with and promptly assist States Parties .. in:]
countering the dissemination of false and unreliable information about public health events, preventive and anti-epidemic measures and activities in the media, social networks and other ways of disseminating such information;"

Art. 53A lit. c "[The State Parties shall establish an Implementation Committee, comprising of all States Parties meeting annually, that shall be responsible for:]
Promote international cooperation and assistance to address concerns raised by WHO and States Parties regarding implementation of, and compliance with, obligations under these Regulations in accordance with Article 44.

 

Po oddani anketi se vam bodo prikazali rezultati ankete.

 

Rezultati

Število udeležencev:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Ja Ne
 
  
  Vaši odgovori

 

Zdaj ste tudi vi obveščeni o novi pandemični pogodbi in spremenjenemu Medanrodnemu zdravstvenemu pravilniku. Pomagajte, da jih odgovorni ne bodo več izvajali na skrivaj!(2) SEDEM MOŽNOSTI DELOVANJA

1.  Informirajte se, da boste lahko nastopali v debatah.
2.  Natisnite letak, ga kopirajte in ga razdelite drugim.
3.  Obvestite prijatelje in znance.
4.  Obvestite politike v svojem volilnem okrožju.
5.  Podpišite aktualne peticije za referendume.
6.  Na prireditvah in demonstracijah se osredotočite na to temo.
7.  Izobesite plakate v svoji regiji.


(3) DRUGI ČLANKI IN PREDAVANJA

1.  Odvetniki za temeljne pravice – Avstrijski odvetniki za ozaveščanje:
Kako Svetovna zdravstvena organizacija s pandemično pogodbo in MZP odvzema pooblastila parlamentom in državljanom.
2.  Multipolar: Kaj se skriva za pandemično pogodbo?
3.  Norbert Häring: Novi osnutek pandemične pogodbe SZO odpira pot raziskavam biološkega orožja.
4.  Norbert Häring: S pandemično pogodbo SZO v avtoritarni transhumanizem
5.  Norbert Häring: Imamo priznanje, da gre pri pooblastilih SZO za omejevanje svobode
6.  Zvezna demokratična unija: Pandemična pogodba SZO - volk v ovčji preobleki?
7.  Odvetniki za temeljne pravice - Avstrijski odvetniki za ozaveščanje: Spoštovani državni svet, kaj se dogaja?
8.  PB v živo s Tobiasom Gallom: WHO - korporativna diktatura v imenu zdravja?
9.  MWGFD: Kaj hoče Svetovna zdravstvena organizacija?
10.  Dr.iur. Silvia Behrendt: Komu je mar? Grozi nam svetovna diktatura
11.  Tiskovna konferenca v Kölnu: Ne pandemičnipogodbi SZO
12.  Intervju na YouTubu s profesorjem Geistlinerjem: Pandemična pogodba SZO: Ali prihaja diktatura zdravstva?
13.  Pro Menscheit: Povzetek vseh znanih pobud o pandemični pogodbi SZO in MZP
14.  Za Avstrijce: Peticija MFG
15.  Prihodnost CH: Ali Svetovna zdravstvena organizacija ukinja človekove pravice?


(4) LETAKI ZA PRENOS IN DISTRIBUCIJO

Letak na tej strani
Letak na tej strani - v cenejšem formatu A5
Letak na tej strani za lene bralce
Letak na tej strani za lene bralce - v cenejšem formatu A5
Letak Aletheia
Letak MWGFD in Zdravnikov za ozaveščanje


Če bo večina ljudi obveščena o tem dogajanju, se bo morebitna diktatura SZO končala, še preden se bo začela.


Zahvaljujemo se vam za aktivno podporo!

@ Kontakt

NewsImpressumPolitika zasebnosti